VacciCheck Feline voor de kat

 

VacciCheck Feline is een in-house titertest voor katten waarbij er getest wordt op de volgende ziekten:

 • Panleukopenie (kattenziekte) (FPV)
 • Niesziekte (herpes) (FHV-1 of FHeV-1)
 • Niesziekte (calici) (FCV)

Panleukopenie

Panleukopenie of kattenziekte, is een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het Feline parvovirus. 
Het virus lijkt erg veel op het parvo virus bij de hond en ook de symptomen zijn vergelijkbaar. Het virus tast ook het beenmerg aan, waardoor het aantal witte bloedlichaampjes afneemt en de weerstand daalt. Hierdoor wordt de kat vatbaar voor andere infecties. 
Bij zwangere katten die geïnfecteerd zijn kan het leiden tot abortus of hersenschade van de kittens. 
Besmette katten kunnen het virus via de ontlasting verspreiden. Daarnaast kan het ook worden overgedragen via mensen en andere dieren die hiermee in contact zijn gekomen. Het virus kan zelfs via kleding en schoeisel verspreid worden. Het is dus ook heel makkelijk overdraagbaar naar katten die nooit of zelden buiten komen.
Bij besmette katten kunnen de volgende symptomen worden  waargenomen:
 • braken en diarree (met bloed) 
 • uitdroging
 • bloedarmoede
 • verminderde eetlust
 • extreme sloomheid

Niesziekte: herpes & calici

Niesziekte bij de kat wordt veroorzaakt door verschillende virussen. Het feline herpesvirus (FHV-1 of FHeV-1) en het feline calicivirus zijn de belangrijkste veroorzakers van niesziekte bij de kat. Geïnfecteerde katten gaan, de naam zegt het al, niezen, snotteren en krijgen vieze ogen. Niesziekte kan snel verergeren en er voor zorgen dat een kat doodziek wordt. De virussen worden overgedragen door fysiek contact tussen katten en via de lucht. De virussen worden letterlijk uitgeniest door de kat en belanden met de druppeltjes vocht in de lucht. Met name op plekken waar veel katten bij elkaar komen, zoals in pensions, cattery’s of asielen verspreidt niesziekte zich hierdoor snel. Ook kan niesziekte via de kleding van de eigenaar worden overgedragen, of eigenlijk via alles waar het besmette vocht/snot op is gaan zitten, zoals kleedjes of (reis)manden.

Niesziekte kan snel verergeren en er voor zorgen dat een kat doodziek wordt. De ziekte kan chronisch worden. Snel ingrijpen is dus belangrijk!

Wanneer een kat eenmaal besmet is met het herpesvirus zal hij dit altijd latent bij zich blijven dragen, ook al lijkt hij volledig gezond. In tijden van een verminderde weerstand kan de niesziekte weer de kop opsteken. Ook stress is een bekende veroorzaker van het reactiveren van het virus. Dit is ook de reden dat catteries, pensions, tentoonstellingen of dierenartsenpraktijken bekende ‘niesziektebolwerken’ zijn; hier zitten immers veel – vaak gestresste – katten bij elkaar wat zorgt voor een verhoogde infectiedruk. Niesziekte wordt voornamelijk overgedragen via orale, oculaire en nasale uitscheiding bij de kat, dit gaat het snelste wanneer een acuut zieke kat in contact komt met andere katten, hoewel ook latent zieke katten het virus kunnen overbrengen op gevoelige katten. Ook via schoeisel en kleding kan het virus worden overgedragen, maar omdat het niet lang overleeft ‘buiten de kat’ gebeurt dit weinig.
 
Niesziekte kent de volgende symptomen:
 • niezen
 • snotterige neus
 • afscheiding uit de ogen
 • koorts
 • verminderde eetlust
 • kwijlen
 • zweertjes in de mond (calici)

Herpes heeft niet alleen zijn weerslag te hebben op de luchtwegen van een kat, ook de ogen kunnen door het herpesvirus aangetast worden. In zo’n geval spreken we van conjunctivitis, oftewel bindvliesontsteking. Hierbij raakt het ‘roze gedeelte’ van het oog geïrriteerd wat kan uitmonden in een voor de kat uitermate onprettige ontsteking van het oog. Om te voorkomen dat onherstelbare schade aan de ogen optreedt is het belangrijk om zo snel mogelijk, zodra de eerste symptomen van niesziekte zich voordoen, in te grijpen.

Doordat er veel verschillende virussen zijn, deze ook nog wel eens muteren en antilichamen tegen niesziekte niet samenhangen met bescherming, is VacciCheck op niesziekte iets minder betrouwbaar. Een vaccinatie geeft echter ook geen garantie. Door te titeren weet u in ieder geval dat u er alles aan gedaan heeft uw kat zo optimaal mogelijk te beschermen zonder onnodig en/of overbodig te vaccineren.

Deze kat is op 24.03.18 getiterd en behaalde de hoogst maximale score. Hierdoor hoeft hij tot maart 2021 niet meer gevaccineerd te worden en dan zal een nieuwe titerbepaling weer uitwijzen hoe de beschermingsstatus is.

Deze kat is op 24.03.18 getiterd en behaalde de maximale score van 3 x een S6. Hierdoor hoeft hij niet
gevaccineerd te worden en zal een nieuwe titerbepaling over 3 jaar uitwijzen hoe de beschermingsstatus op dat moment is.