VacciCheck Canine voor de hond

 
VacciCheck Canine is de enige goedgekeurde in-house titertest voor honden waarbij getest wordt op de volgende ziekten:
 
 • Infectieuze hepatitis (besmettelijke leverontsteking)
 • Parvo 
 • Distemper (hondenziekte)

Infectieuze hepatitis

Infectieuze hepatitis is een zeer besmettelijke leverontsteking die voorkomt bij honden. De ziekte wordt veroorzaakt door het CAV-1 virus. Dit virus verspreidt zich voornamelijk via de urine van honden die besmet zijn met deze ziekte. De ontsteking tast de lever van de hond aan. Vooral voor jonge honden is het een gevaarlijke ziekte. Bij een snel verloop van de ziekte kan de hond sterven zonder symptomen te vertonen. Bij een traag verloop kunnen de volgende symptomen worden waargenomen:
 • diarree 
 • geelzucht
 • koorts
 • oogontsteking
 • zwelling van het hoornvlies
 • meer drinken en plassen 
 • verminderde eetlust
Vooral de hoge koorts die kan ontstaan door ontsteking van de lever is een gevaarlijk aspect van deze ziekte. Dit kan uiteindelijk leiden tot de dood.
Mede door het vaccinatiebeleid komt deze ziekte hier bijna niet meer voor. Echter door de toestroom van de vele honden uit het buitenland blijft het een ziekte waar we wel alert op moeten blijven.
Doordat er bij honden uit het buitenland nog regelmatig onzorgvuldig wordt omgegaan met betrekking tot vaccineren en de wijze van vermelding in het paspoort is het zeker bij deze honden van groot
belang om te weten wat hun beschermingstatus is. Niet alleen voor henzelf maar ook zeker voor hun omgeving.
 

Parvo

Parvo bij de hond bestaat pas sinds 1978 en is een virale ziekte die vooral de spijsvertering van de hond aantast. Honden die besmet zijn met parvo hebben een hele geringe kans om het te overleven. Een hond hoeft alleen maar te snuffelen aan de uitwerpselen van een besmette hond en de ziekte heeft zich al verspreid. Het parvovirus zorgt vervolgens voor darmontstekingen wat de drie volgende symptomen tot gevolg heeft:
 • braken (waarbij ook bloed in het braaksel te constateren valt);
 • stinkende en bloederige diarree;
 • hoge temperatuurswisselingen: koortsig of juist extreem koud als de hond stervende is, omdat het virus al vergevorderd is.
Het parvovirus heeft een voorkeur voor cellen die aan het delen zijn. Dat is voornamelijk in het maagdarm-bereik van je hond, maar bij jonge honden delen de cellen van de hartspier zich ook nog. Dit leidt tot fatale hartproblemen. Parvo is nog nooit helemaal weggeweest en komt hier nog zeer regelmatig voor. Dit is een virus waarvan je absoluut niet wilt dat je hond dit krijgt.
 

Distemper

Distemper is een virale ziekte en veroorzaakt ontstekingen in de darmen en hersenvliesontsteking. Distemper staat ook wel bekend als hondenziekte of de ziekte van Carré en is zeer besmettelijk. De ziekte kan direct via een besmette hond of indirect via ontlasting, urine en speeksel worden overgebracht.
De eerste symptomen zijn:
 • apathie
 • diarree
 • hoesten
 • loopneus
 • niezen 
 • oogontsteking
 • gevoelige en later verdikkende en vergroeiende voetzolen en neus
De meeste van deze symptomen lijken wellicht vrij onschuldig omdat ze lijken op een griepvirus. Dat maakt het juist zo gevaarlijk. Hondenziekte is namelijk een van de gevaarlijkste ziekten voor honden. Na de eerste symptomen wordt de hond plotseling heel ziek. Zodra het virus het zenuwstelsel heeft aangetast, is het meestal te laat voor de hond. De helft van het aantal honden dat de hondenziekte krijgt, haalt het niet.
Distemper is hier zeker nog niet verdwenen en ook hier schuilt het gevaar dat het vooral door honden die vanuit het buitenland naar onze landen worden ingevoerd, wordt meegenomen.
 
VacciCheck Canine kan ook worden ingezet bij fretten. Fretten kunnen net als honden, hondenziekte krijgen en verspreiden en worden hiertegen gevaccineerd met een cocktail van distemper en parvo. Een titer van 1:64 (VacciCheck S4) is de beschermde titer voor distemper bij deze diertjes.
 

Show, pension of wedstrijd

Met een positieve titerbepaling (In het Europees dierenpaspoort) is deelname aan shows en toegang tot pension of asiel mogelijk. Wanneer de dierenarts aangeeft dat de hond voldoende beschermd is, dan kan een titerbepaling en een verklaring van de dierenarts gezien worden als bewijs dat voldoende gevaccineerd is. De dierenarts dient in het vaccinatieboekje wel aan te geven voor hoe lang de hond beschermd is en zo wordt er een geldigheidstermijn aan de verklaring gekoppeld, aldus Raad van Beheer, Dibevo, KNMvD, NVWA en KMSH.

Het is ons niet bekend dat honden met positieve titers parvo hebben gehad;
het is ons wel bekend dat honden zonder titerbepaling parvo hebben gehad.

Meten = weten!