Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en wij doen ons uiterste best om te allen tijde volledige en correcte informatie te verstrekken. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend. Ook is NML health niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website en behoudt zij zich het recht om informatie op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NML health is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NML health.