Specificiteit

Een test met een lage specificiteit geeft bij dieren die geen antilichamen hebben, aan dat ze deze wel hebben. Zij krijgen onterecht een uitslag dat ze wel goed beschermd zijn (een fout-positieve uitslag).
Je kunt bovenstaande beschrijving ook schematisch weergeven. De formule hieronder verduidelijkt dit verder: